Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Zemní práce

Provádění zemních prací kvalitně

Našim cílem je poskytnout Vám plnou škálu všech dostupných kvalitních variant řešení napříč celým segmentem zemních prací. Disponujeme značkovým technologickým vybavením pro zemní práce, včetně vozidel pro převoz velkých objemů zeminy. Zárukou Vaší spokojenosti je kvalitní základna našich kmenových pracovníků, kteří jsou skutečnými profesionály ve svém oboru. Kontaktujte nás a získejte řešení zemních prací přesně pro Vaše podmínky.

Seznam prováděných prací

• Výkopové práce (inženýrské sítě - kanalizace, přípojky, vsaky) • Zemní práce a terénní úpravy • Základové desky • Zimní údržba • Čištění potoků, rybníků, vybírání jam • Úpravy zahrad a výkopy bazénu • Dovoz a odvoz stavebních materiálů nákladním vozem Mann • Realizace vsaků (přepadových jímek, drenáží a trativodů) • Přečerpávačky odpadních vod a splašků

Realizace zemních prací, výkopů atp.

Postaráme se o veškeré zemní a výkopové práce včetně přistavení kontejnerů a ekologické likvidace stavebního odpadu. Disponujeme vlastními stavebními stroji, proto není třeba je půjčovat u jiných firem. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet velmi příznivé ceny a rychlý servis. Máme za sebou stovky menších i velkých zakázek na zemní práce, výkopy, bazény, inž. sítě, přečerpávačky, demolice apod. Vše si sami sladíme. Kontaktujte nás na telefonu: 605 318 297 nebo emailu: vojta-bagr@email.cz

Definice zemních

prací

Zemní práce jsou všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy k základové spáře. Patří zde inženýrské sítě, čističky nebo například výkopy pro přečerpávačky. Součásti jsou i terénní úpravy, rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.