Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Zemní práce

Provádění zemních prací kvalitně

Našim     cílem     je     poskytnout Vám      plnou      škálu      všech dostupných   kvalitních   variant řešení          napříč          celým segmentem zemních prací. Disponujeme          značkovým technologickým       vybavením pro     zemní     práce,     včetně vozidel    pro    převoz    velkých objemů   zeminy.   Zárukou   Vaší spokojenosti        je        kvalitní základna    našich    kmenových pracovníků,         kteří         jsou skutečnými     profesionály     ve svém   oboru.   Kontaktujte   nás a     získejte     řešení     zemních prací přesně pro Vaše podmínky.

Seznam prováděných prací

• Výkopové práce (kanalizace, základy, přípojky) • Terénní úpravy • Zemní práce • Zimní údržba • Čištění potoků, rybníků, vybírání jam • Úpravy zahrad a výkopy bazénu • Dovoz a odvoz stavebních materiálů nákladním vozem Mann • Realizace vsaků (přepadových jímek a trativodů, vsaků) • Přečerpávačky odpadních vod a splašků

Realizace zemních prací, výkopů atp.

Postaráme   se   o   veškeré   zemní   a   výkopové   práce   včetně   přistavení kontejnerů   a   ekologické   likvidace   stavebního   odpadu.   Disponujeme vlastními    stavebními    stroji,    proto    není    třeba    je    půjčovat    u    jiných firem.   Díky   tomu   můžeme   zákazníkům   nabízet   velmi   příznivé   ceny   a rychlý servis. Máme   za   sebou   stovky   menších   i   velkých   zakázek   na   zemní   práce, výkopy,    bazény,    inž.    sítě,    přečerpávačky,    demolice    apod.    Vše    si sami    sladíme.    Kontaktujte    nás    na    telefonu:    605    318    297    nebo emailu:   vojta-bagr@email.cz

Definice zemních

prací

Zemní    práce    jsou    všechny práce   související   s   pohybem zeminy    na    staveništi:    odvoz zeminy,   výkop   stavební   jámy až    k    základové    spáře.    Patří zde    inženýrské    sítě,    čističky nebo    například    výkopy    pro přečerpávačky.   Součásti   jsou i     terénní     úpravy,     rozložení humusu   a   vyrovnání   půdy   na pozemku.