Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Přečerpávačky

Přečerpávací stanice k rodinným domům

Přečerpávací stanice je vodotěsnou nádrži s vystrojením. Dodáváme přečerpávací stanice určené pro gravitační kanalizaci, tak i pro tlakovou kanalizaci. Účel a použití přečerpávací stanice Čerpací   stanice   je   zařízení   zajišťující   přečerpávání   odpadních   vod. Její    použití    je    nutné    u    objektů,    jejichž    splašková    kanalizace    je vyvedena   pod   úrovní   veřejné   kanalizační   sítě   a   nelze   se   na   ni   napojit klasickým   gravitačním   způsobem.   Velikost   jímky   čerpací   stanice   a její   technologické   vystrojení   je   závislé   na   charakteru   objektu,   jeho vzdálenosti   od   veřejné   kanalizace,   výškovém   rozdílu   kanalizací   a hodnotě   průtoku.   Pro   RD   je   obvykle   dostačující   standardní   varianta   s jedním     čerpadlem,     popř.     s     jedním     záložním.     U     veřejných     a komerčních   objektů   je   nutné   zvolit   s   vyšším   stupněm   výbavy   (min.   2 čerpadla,   samostatný   napájecí   zdroj,   plovákový   systém   atd.),   tak   aby bylo zabráněno zaplavení kanalizace v případě poruchy. Uložení přečerpávací stanice Na   štěrkopískové   dno   se   provede   betonáž   armovaného   podkladního betonu   o   tloušťce   min.   100   mm.   Beton   musí   být   vyrovnaný   a   bez ostrých   výstupků.   Jímka   se   usadí   na   základovou   desku   a   postupně se    napouští    vodou    a    zároveň    se    provádí    betonová    kotva    pro ukotvení   nádrže   kolem   celého   obvodu   10   cm   obvodu.   Kolem   spodní hrany   jímky   (u   betonové   desky)   musí   být   drenážní   roura,   která   musí být     stažená     pryč     od     jímky,     například     do     kanalizace,     nebo vsakovacích   boxu.   Následně   se   obsypává   stěrko   pískem   a   zároveň napouští (voda by měla být o 30cm výš než písek).
Přečerpávací stanice Detail přečerpávačky mobil email

605 318 297