Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Základové desky

Výstavba základových desek pro domy

Zajišťujeme vyměření, skrývku a odvoz zeminy, výkopové práce základových desek / pásů včetně napojení na inžen. sítě (voda, plyn, elektrika, kanalizace), včetně přípojek, odvodnění, žump a septiků. Samozřejmostí jsou hromosvody a trativody. Dále následuje položení armování a základových dílců. Po důkladné kontrole i samotné vylití betonem a následné dokončení základové desky. Součástí našich služeb jsou i terénní úpravy po dokončení celé stavby a výkopy bazénů nebo okrasných jezírek v četně vysypání okrasným kamenivem či štěrkem. Budujeme i příjezdové cesty, parkovací stání a základy pro garáže.

Seznam prováděných prací

• Výkopové práce (inženýrské sítě - kanalizace, přípojky, vsaky) • Zemní práce a terénní úpravy • Základové desky • Zimní údržba • Čištění potoků, rybníků, vybírání jam • Úpravy zahrad a výkopy bazénu • Dovoz a odvoz stavebních materiálů nákladním vozem Mann • Realizace vsaků (přepadových jímek, drenáží a trativodů) • Přečerpávačky odpadních vod a splašků

Realizace zemních prací, výkopů atp.

Postaráme se o veškeré zemní a výkopové práce včetně přistavení kontejnerů a ekologické likvidace stavebního odpadu. Disponujeme vlastními stavebními stroji, proto není třeba je půjčovat u jiných firem. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet velmi příznivé ceny a rychlý servis. Nově nabízíme i hluboké vsaky (hloubky 13 metrů) do těžkých jílovitých terénů, kde není vhodný povrchový vsak.
mobil email

605 318 297