Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Dovoz a odvoz

Komplexní služby v oblasti převozu

stavebních materíálů a sutě

Vozíme    sypké    materiály,    hlínu, stavební   suť.   Provádíme   odvoz na    skládku    a    dovozy    štěrku, strusky    a    kamene.    Nosnost    je 6,5 tuny a 6 m 3 . Bagrem     přijedeme     naložíme, odvezeme    a    srovnáme    terén. Cena   je   25,-Kč/km   a   nakládka dle času potřebného k naložení.

Profesionální autodoprava a zemní práce:

doprava a odvoz sypkých materiálů doprava recyklátů, hutních materiálů, písků… přeprava ostatních materiálů po dohodě odvoz a uložení sutě, živice, betonu, zeminy… dlouhodobé zásobování i jednorázový transport manipulace s paletizačními vidlemi výkopy terénní úpravy drobné demoliční práce

Druhy odpadů

Suť a komunální odpad:

Stavební sutí se rozumí beton, cihly, střešní tašky, dlaždice a podobné materiály. Naopak by její součástí neměl být komunální odpad, plasty, igelity, sádrokarton, eternit, sklo, nebo také dřevo. Pokud vytřídíte suť, zbude vám hromada nehomogenního materiálu, komunálního odpadu. Spíše než co velkoobjemovým komunálním odpadem je, je jednodušší říct, co jím není. Nepatří sem barvy, laky, různé druhy chemikálií a ani jiný nebezpečný odpad. Dále dráty a kabely, papíry (např. pytle od cementu), rákos ze stropů, PET lahve a plechovky. Do komunálního odpadu by neměla být přimíchána ani elektronika, jako jsou lednice, televizory, počítače, apod.

Ceník nákl. Iveco

autodoprava  Iveco (nosnost 6,5 tun) 500 Kč/hodinu bez DPH nebo 25,-Kč / kilometr