Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

Realizace vsaků

Budujeme vsaky (podmoky) na klíč

Vsak   nebo   také   lidově   podmok.   Oba   výrazy   znamenají   totéž,   tedy specifický   drenážní   systém.   Velmi   důležitý,   vracející   vodu   zpátky   do půdy na místě, kde spadla. Důležitou    podmínkou    stavebního    povolení    je    mimo    jiné    i    to,    že dešťové   vody   musejí   být   zlikvidovány   na   vlastním   pozemku.   Tedy jednoduše    řečeno:    nemůžeme    z    našeho    pozemku    něco    někam libovolně nechávat téct.

Druhy vsakovacích systémů:

Vsakovací    systémy    slouží    k    odvodnění    různých    ploch.    Jejich podstatou   je   odvedení   dešťové   vody   od   okapového   svodu   na   místo, kde   se   vsákne.   Toto   místo   pak   může   vypadat   různě:   perforované plastové    boxy    pod    úrovní    trávníku    (podobné    přepravkám),    větší podzemní    plastové    tanky    s    otvory,    anebo    vsakovací    jímky    v geotextilii se štěrkovým podsypem.

Návrh a realizace vsaků

Způsob    provedení    určí    projektant    přípojek    nebo    architekt    domu. Velikost    se    musí    vymyslet    v    závislosti    na    typu    zeminy    a    tedy rychlosti    vsakování    vody;    také    podle    množství    deštivých    dní    v lokalitě.   Je   nutné   zohlednit   terén,   kde   se   podmok   nachází   a   počítat   i s   cestami   a   chodníky,   abychom   je   nenarušili.   Některé   vsaky   jsou dělány   tak,   aby   přes   ně   mohly   jet   auta   (pokud   kolidují   třeba   s   cestou do garáže), jiné jsou běžně pochozí.

Ceník ke vsakům:

Cena za realizaci vsků se pohybuje okolo 5000,-Kč/metr. Cena je včetně výkopu, kameniva a skruží. Konkrétní částku stanovíme dle náročnosti projektu.
mobil email

605 318 297