Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

O nás

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce.

Zemní práce provádíme dle požadavků a přání zákazníka. Je to například skrývka, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další. Realizujeme výkopové práce pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace) a zajišťujeme i jejich pozdější zahrnutí zeminou. Zemní a výkopové práce provádíme vlastními stroji a to bagrem Komatsu WB 97R, Komatsu PW 148 nebo menším Komatsu PC 35. Nabízíme: • výkopy pro základy rodinných domů • úpravy pozemků • výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí • zemní práce dle požadavků zákazníka • realizace komplet s usazenim betonových jímek 5m 3 -17m 3 • realizace přečerpávacích stanic, • realizace zemních filtrů a ČOV • realizace vsaku sypaných kamenivem • realizace vsaku se skruží a kamenivem • realizace vsaku se skružemi a vrtem do hloubky až 13m • realizace vsaku z vsakovacích boxu • dovoz a odvoz stavebních materiálů a sutí

Získaná ocenění:

• 2. místo v soutěži zručnosti strojníků Komatsu (Marokánka 2014) (certifikát k nahlédnutí ZDE)
mobil email

605 318 297