Vojta-bagr.cz
Realizace přečerpávaček odp. vod dle požadavků zákazníka.
zemní práce
© Vojta-bagr.cz | 2017

O nás

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce.

Zemní   práce   provádíme   dle   požadavků   a   přání   zákazníka.   Je   to například    skrývka,    výkopy    základů    domů,    výkopy    jam,    bazénů, přípravy    HTU,    příprava    pod    komunikace,    práce    ve    stísněných prostorách,     čištění     koryt     potoků,     hutnění     ploch     a     další. Realizujeme    výkopové    práce    pro    inženýrské    sítě    (plynovody, vodovody,    kanalizace)    a    zajišťujeme    i    jejich    pozdější    zahrnutí zeminou. Zemní   a   výkopové   práce   provádíme   vlastními   stroji   a   to   bagrem Komatsu WB 97R a minibagrem Bobcat-425 Nabízíme: • výkopy pro základy rodinných domů • úpravy pozemků • výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí • zemní práce dle požadavků zákazníka • realizace vsaků a přečerpávaček • dovoz a odvoz stavebních materiálů a sutí

Získaná ocenění:

• 2. místo v soutěži zručnosti strojníků Komatsu (Marokánka 2014)       (certifikát k nahlédnutí ZDE)
mobil email

605 318 297